ieškoti

XIV Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“

2022 m. kovo 31 d. projekto PaNel komanda, bendradarbiaudama su Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, iniciavo edukologinį forumą, kuriame pristatė dalį projekto mokslinių rezultatų. Forume pagrindinį pranešimą Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: tęstinio tyrimo „Tikslų laboratorija” rezultatai skaitė projekto vadovė dr. Rasa Erentaitė. Forumo temos iniciatorė, viena iš renginio moderatorių – projekto mokslo darbuotoja dr. Berita Simonaitienė. Forume diskutavo edukologai, sociologai, psichologai, švietimo politikos specialistai, ugdymo įstaigų atstovai. Išsami informacija apie renginį pateikiama LETA svetainėje. Visą renginio vaizdo įrašą galima peržiūrėti adresu https://www.youtube.com/watch?v=oEKRhNmKwiY

 

 

 

 

 

 

Praktinis-mokslinis seminaras “Paauglių tikslai ir motyvacija: tęstinio tyrimo Tikslų laboratorija rezultatų aptarimas”

2022 m. gegužės 12 d. projekto PaNel komanda surengė seminarą mokyklų atstovams (mokinio pagalbos specialistams, mokytojams, administracijos atstovams), kuriame pristatė dalį projekto mokslinių rezultatų. Seminare pagrindinį pranešimą Ką sužinojome apie paauglių tikslus ir motyvaciją: akcentai mokykloms skaitė projekto vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Saulė Raižienė. Seminare taip pat buvo aptartos apibendrintos ataskaitos tyrime dalyvavusioms gimnazijoms, pristatytos pagrindinės jų įžvalgos ir apribojimai. Seminaro dienotvarkę galima peržiūrėti čia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencija „Laimingas jaunimas – misija (ne)įmanoma?“

2022 m. spalio 19 d. projekto PaNel vadovė dr. Rasa Erentaitė tyrimo rezultatais dalijosi asociacijos “Aktyvus jaunimas” organizuotoje konferencijoje ir kūrybinėse dirbtuvėse “Laimingas jaunimas – misija (ne)įmanoma?”. Renginys buvo skirtas daugiau sužinoti apie dvi jaunimo išskirtas didžiausias problemas, su kuriomis jie susiduria popandeminiu laikotarpiu – psichinę sveikatą ir karjeors ugdymą bei kartu prisidėti prie Lietuvos ateities vizijos jaunimui kūrimo. Dr. Rasa Erentaitė skaitė pranešimą Nepritekliai nemotyvuoja: paauglių siekiai nelygioje visuomenėje.

 

 

Karjeros specialistų konferencija „Profesinis orientavimas: iššūkiai ir perspektyvos“

2022 m. gruodžio 1-2 d. projekto PaNel vadovė dr. Rasa Erentaitė tyrimo įžvalgas pristatė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuotoje konferencijoje, skirtoje karjeros konsultavimo aktualijoms. Renginyje dalyvavo švietimo įstaigose dirbantys karjeros specialistai iš visos Lietuvos. Dr. Rasa Erentaitė skaitė pranešimą Paauglių tikslai ir socialinė nelygybė ir dalyvavo diskusijoje, nagrinėjusioje karjeros pasirinkimą lemiančius veiksnius.