ktu.edu Virtualusis KTU turas
ieškoti

Projekto komanda (iš kairės): B. Simonaitienė, R. Vosylis, A. Augustinienė, R. Erentaitė (projekto vadovė) ir S. Raižienė.

Doc. dr. Rasa Erentaitė: socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Daugiau nei dešimtmetį tyrinėja paauglių ir jaunimo psichosocialinės raidos aspektus, ypač domisi paauglių tapatumo formavimusi, tikslų ir vertybinių orientacijų raida, ilgalaikės savireguliacijos procesais. Savo tyrimuose taip pat nagrinėja socialinių-ekonominių-kultūrinių veiksnių reikšmę jaunimo psichosocialinei raidai. Paskelbė daugiau nei 20 mokslinių publikacijų. Nuo 2020 m. yra tarptautinio mokslinio žurnalo Identity. An International Journal of Theory and Research redaktorių kolegijos narė. Kaip ekspertė dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse studijose, analizuojančiose švietimo politikos ir praktikos aspektus. Nuo 2018 m. yra Europos paauglystės tyrimų asociacijos (EARA) nacionalinė atstovė Lietuvai. R. Erentaitė yra tyrimo „Tikslų laboratorija“ vadovė.

Prof. dr. Saulė Raižienė: socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, taip pat Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto profesorė. Apie paauglių optimalaus funkcionavimo ir savireguliacijos raidos veiksnius ir mechanizmus, ypač ugdymo sistemose, ji paskelbė daugiau nei 40 mokslo studijų ir straipsnių. Yra Lietuvos psichologų sąjungos narė. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakinga už instrumentų rengimą, duomenų rinkimą, tyrimo rezultatų sklaidą.

Doc. dr. Rimantas Vosylis: socialinių mokslų (psichologijos) daktaras, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vyresnysis tyrėjas, Mykolo Romerio universiteto docentas. Paskelbė 20 mokslinių publikacijų. Mokslinių tyrimų sritys: tapsmo suaugusiuoju procesas, paauglių tapatumo formavimasis, pozityvi raida, socialinių tyrimų metodai. Yra žurnalo Emerging Adulthood redaktorių kolegijos narys, jaunesnysis redaktorius. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakingas už duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, duomenų statistinį apdorojimą, tyrimo rezultatų sklaidą.

Doc. dr. Berita Simonaitienė: socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė. Beveik dvidešimt metų dirba KTU edukologijos tyrimų grupėje, yra „Geros mokyklos koncepcijos“ rengėja. Paskelbė 22 mokslines publikacijas. Mokslinio domėjimosi sritys: besimokanti mokykla, mokymosi būdai, mokytojų kompetencijos, mokymosi strategijos ir aplinkos. Yra Europos edukacinių tyrimų asociacijos (ir LETA) narė. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakinga už duomenų rinkimą, tyrimo rezultatų sklaidą.

Doc. dr. Aldona Augustinienė: socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrimų sritys: mokinių ir mokytojų karjeros sprendimai, socialinės atsakomybės ugdymas, pedagogų rengimas, mokymosi strategijos ir aplinkos. Ji paskelbė 40 mokslinių publikacijų. Yra tarptautinio mokslinio žurnalo Visnyk of National Technical University of Ukraine: Philosophy. Psychology. Pedagogics redaktorių kolegijos narė, duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė, profesinių organizacijų: Europos edukacinių tyrimų asociacijos (ir LETA), Lietuvos psichologų sąjungos, Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos, Europos raidos psichologų asociacijos narė. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakinga už tyrimo instrumentų rengimą, dokumentų tvarkymą, tyrimo rezultatų sklaidą.