ieškoti

Projekto komanda (iš kairės): B. Simonaitienė, R. Vosylis, A. Augustinienė, R. Erentaitė (projekto vadovė) ir S. Raižienė.

Dr. Rasa Erentaitė: yra socialinių mokslų (psichologija) daktarė, tyrinėjanti asmens motyvaciją, tapatumą ir agentyvumą. Ji analizuoja, kaip jauni žmonės mato save, savo ateitį, kaip geba siekti savo tikslų ir įveikti aplinkos kliūtis. Savo tyrimų klausimus kelia remdamasi socialinio teisingumo, lyčių lygybės, socialinės įtraukties požiūriu. Nuo 2019 m. vadovauja paauglių tikslų ir mokymosi pasiekimų tyrimams, kuria eksperimentinius duomenų analitikos įrankius. Ji yra tarptautinio mokslinio žurnalo Identity. An International Journal of Theory and Research redaktorių kolegijos narė, taip pat Europos paauglystės tyrimų asociacijos (EARA) nacionalinė atstovė Lietuvai. R. Erentaitė yra tyrimo „Tikslų laboratorija“ vadovė.

Prof. dr. Rimantas Vosylis: yra socialinių mokslų (psichologija) daktaras, Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorius. Jo tyrimų laukas – jaunuolių psichosocialinės brandos procesas. Jis tiria, kaip finansinė šeimos padėtis formuoja jaunų žmonių tapatumo raidą, gyvenimo siekius ir gyvenimo kelią, domisi tėvų finansinės paramos reikšme tapsmui suaugusiuoju. Jis dalijasi ekspertine duomenų analizės, pažangių statistinių metodų taikymo patirtimi, gilinasi į latentinių kintamųjų modelius raidos psichologijos tyrimuose. Jis taip pat yra mokslinio žurnalo Emerging Adulthood vyresnysis redaktorius. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakingas už duomenų analizę, tvarkymą ir tyrimo rezultatų sklaidą.

Prof. dr. Saulė Raižienė: yra socialinių mokslų (psichologija) daktarė, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto profesorė. Ji turi ilgametę patirtį atliekant raidos ir edukacinės psichologijos tyrimus, kuriuose nagrinėja vaikų ir paauglių optimalaus funkcionavimo veiksnius. Jos pastarųjų metų tyrimai yra skirti mokinių akademinės motyvacijos ir savireguliacijos mechanizmų aiškinimui, didelį dėmesį skiriant motyvacinės aplinkos kūrimui edukaciniame procese. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakinga už instrumentų rengimą, duomenų rinkimą, tyrimo rezultatų sklaidą.

Doc. dr. Berita Simonaitienė: socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė. Beveik dvidešimt metų dirba KTU edukologijos tyrimų grupėje, yra „Geros mokyklos koncepcijos“ rengėja. Mokslinio domėjimosi sritys: besimokanti mokykla, mokymosi būdai, mokytojų kompetencijos, mokymosi strategijos ir aplinkos. Yra Europos edukacinių tyrimų asociacijos (ir LETA) narė. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakinga už duomenų rinkimą, tyrimo rezultatų sklaidą.

Doc. dr. Aldona Augustinienė: socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrimų sritys: mokinių ir mokytojų karjeros sprendimai, socialinės atsakomybės ugdymas, pedagogų rengimas, mokymosi strategijos ir aplinkos. Ji yra duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė, dviejų tarptautinių žurnalų redkolegijos narė, profesinių organizacijų: Europos edukacinių tyrimų asociacijos (ir LETA), Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos ir Europos raidos psichologų asociacijos narė. Tyrime „Tikslų laboratorija“ atsakinga už tyrimo instrumentų rengimą, dokumentų tvarkymą, tyrimo rezultatų sklaidą.