ieškoti

Rekomendacijos/ Recommendations:

Erentaitė, R. (2022). Daugiau socialinio teisingumo ugdymo aplinkoje: kaip stiprinti nepriteklius patiriančių paauglių motyvaciją ir pasiekimus. Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis. Tyrimų apžvalga, 3,  39-43.

Monografija/ Monograph:

Erentaitė, R., Vosylis, R., Raižienė, S., Augustinienė, A., & Simonaitienė, B. (2022). Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje. Kaunas, Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090218143

Straipsniai/ Articles:

Erentaitė, R., Vosylis, R., Raižienė, S., Simonaitienė, B., Augustinienė, A., & Branje, S. (2022). Profiles of achievement goal orientations among adolescents with different SES background before and during the Covid-19 pandemic. European Journal of Developmental Psychology. https://doi.org/10.1080/17405629.2022.2122435

Vosylis, R., Erentaitė, R., & Klimstra, T. (2020). The material context of adolescent identity formation: A family economic stress approach, Identity. https://doi.org/10.1080/15283488.2020.1836491

Erentaitė, R. (2022). More social justice in education: Recommendations for strengthening the motivation and achievement of disadvantaged youth. Civil Society and Sustainability. Research Brief, 3,  21-24.

Erentaitė, R. (2020). Disadvantage demotivates: Adolescent aspirations in the context of social inequality. Civil Society and Sustainability. Research Brief, 1,  11-17. (Lietuviška teksto versija čia)

Recenzuojami rankraščiai/ Manuscripts under review:

Erentaitė, R., & Vosylis, R. (Under review). The role of individual and shared perceptions of classroom goal structures for students’ achievement goals and grades: A multilevel perspective considering student background.

Pristatymai konferencijose/ Conference presentations:

Erentaitė, R., Vosylis, R., Christiaens, A. H. T., & Branje, S. (2022, June). To master means to commit? Reciprocal links between educational identity and perceived school goal structures over two years in high school. 26th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD 2022). Santrauka/ Abstract    Pranešimo skaidrės/ Presentation slides

Erentaitė, R., Vosylis, R., Raižienė, S., Simonaitienė, B., & Augustinienė, A. (2021, September). The links between SES, academic motivation, and achievement in high school: A motivational advantage of high-SES students? European Association for Developmental Psychology Summer Tour (EADP 2021). Santrauka/ Abstract    Pranešimo skaidrės/ Presentation slides

Raižienė, S., Erentaitė, R., Vosylis, R., Simonaitienė, B., & Augustinienė, A. (2021, July). From students’ life aspirations to academic performance and well-being: The mediating role of achievement goal orientations. 42nd International School Psychology Association Conference (ISPA 2021). Santrauka/ Abstract    Stendinis pranešimas/ Poster

Erentaitė, R., Vosylis, R., Raižienė, S., Simonaitienė, B., & Augustinienė, A. (2020, September). The links between identity processing styles and personal goals regulation during the first year of high school. 17th European Association for Research on Adolescence Online Conference (EARA2020). Santrauka/ Abstract.   Pranešimo skaidrės/ Presentation slides

Erentaitė, R., & Vosylis, R. (2020, September). The links between family economic and cultural capital and adolescent identity processing styles. 17th European Association for Research on Adolescence Online Conference (EARA2020). Santrauka/ Abstract    Pranešimo skaidrės/ Presentation slides

Erentaitė, R. (2020, spalis). Paauglių tapatumo formavimasis šeimos ir mokyklos kontekste. Penktoji tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija Jungtys: ką galime padaryti kartu? 2020 m. spalio 16 d., Klaipėda. Santrauka/ Abstract    Pranešimo skaidrės/ Presentation slides

Augustinienė, A., Simonaitienė, B., Vosylis, R., Raižienė, S., & Erentaitė, R. (2020, July). The links between the 9th grade students’ achievement goals orientations and perceived school environment. Paper presented at the 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN20). Santrauka/ Abstract    Pristatymo skaidrės/ Presentation slides